Veiklosmokesciai.lt

Individualios veiklos vykdymas

Individualiai veiklai priskiriama bet kokio pobūdžio komercinė ar gamybinė veikla, išskyrus tas komercines ar gamybines veiklos sritis, kuriomis verstis įstatymai numato reikalavimą įsteigti juridinius asmenis – tai reikia pasitikslinti atitinkamą veiklos sritį reglamentuojančiuose teisės aktuose, taip pat institucijose, kuruojančiose tą veiklos sritį.

Individualios veiklos įregistravimas: nuolatinis Lietuvos gyventojas privalo informuoti mokesčių administratorių apie vykdomą indvidualią veiklą ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną, pateikdamas Fizinio asmens prašymą įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą (REG812). Tai padaryti galima prisijungus prie Mano VMI ( www.vmi.lt ) autorizuotos srities, skiltyje „Paslaugos“ -> „Užsakyti paslaugą“ -> „Mokesčių mokėtojo registrinių duomenų tvarkymas“.:

Prašymo pateikimo laikas:

  • notarai prašymą turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo dėl skyrimo notaro pareigoms įsigaliojimo dienos, t.y. notaro veiklos pradžios dienos;
  • advokatai prašymą turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos teisės verstis advokato veikla liudijimo išdavimo dienos;
  • advokatų padėjėjai prašymą turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų įtraukimo į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą dienos;
  • antstoliai prašymą turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų įtraukimo į Lietuvos antstolių sąrašą dienos;
  • kiti individualią veiklą vykdantys gyventojai, draudėjai prašymą turi pateikti ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną.

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas turi informuoti mokesčių administratorių apie vykdomą individualią veiklą ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną, pateikdamas prašymo formą REG807.

Mokesčio administratorius, per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos, privalo išduoti nuolatiniam Lietuvos gyventojui individualios veiklos vykdymo pažymą forma FR0468, nenuolatiniam Lietuvos gyventojui – forma FR0469.